اوقات نماز Rangpur Division

BD / Rangpur Division / Rangpur Division

جهت قبله Rangpur Division

N E S W

جهت قبله Rangpur Division

°275.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Rangpur Division, Rangpur Division: °275.4 :جهت قطب نما °275.2 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rangpur Division, Rangpur, rampura bibhaga, রংপুর বিভাগ

اوقات نماز Dakshin Bāhāgili, (Dakshin Bahagili)
اوقات نماز Khalisa Dhulia
اوقات نماز Ārāzi Khata Madhupur, (Arazi Khata Madhupur)
اوقات نماز Khāta Madhupur, (Khata Madhupur)
اوقات نماز Uttar Bāhāgili, (Uttar Bahagili)
اوقات نماز Tāraganj Hāt, (Taraganj Hat)
اوقات نماز Bagulāgari, (Bagulagari)
اوقات نماز Bāhāgili, (Bahagili)
اوقات نماز Khata Madhupur
اوقات نماز Chhail
اوقات نماز Daulatpur
اوقات نماز Kalmāri Bil, (Kalmari Bil)
اوقات نماز Sermasta
اوقات نماز Musarat Dhulia
اوقات نماز Charālkāta Nadi, (Charalkata Nadi)
اوقات نماز Dakhsin Durāikuthi, (Dakhsin Duraikuthi)
اوقات نماز Khata Madhupur
اوقات نماز Nayankhāl, (Nayankhal)
اوقات نماز Ganirampur
اوقات نماز Mājhpāra, (Majhpara)
اوقات نماز Palāshbāri, (Palashbari)
اوقات نماز Kursa
اوقات نماز Uttar Durākuthi, (Uttar Durakuthi)
اوقات نماز Binyakuri Bil
اوقات نماز Chāndkhana, (Chandkhana)
اوقات نماز Saranjabari
اوقات نماز Doālipāra, (Doalipara)
اوقات نماز Kāshirām Belpukur, (Kashiram Belpukur)
اوقات نماز Sermasta
اوقات نماز Ārāzi Khālisa Dhulia, (Arazi Khalisa Dhulia)
اوقات نماز Dakshin Chāndkhāna, (Dakshin Chandkhana)
اوقات نماز Uttar Chāndkhāna, (Uttar Chandkhana)
اوقات نماز Anantapur
اوقات نماز Uttar Durakuti
اوقات نماز Khālisha Belpukur, (Khalisha Belpukur)
اوقات نماز Danga
اوقات نماز Sherpur