اوقات نماز Rangpur

BD / Rangpur Division / Rangpur

جهت قبله Rangpur

N E S W

جهت قبله Rangpur

°275.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Rangpur, Rangpur Division: °275.6 :جهت قطب نما °275.3 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rangpur, Rangpur District, Rangpur Zila

اوقات نماز Lālbāg, (Lalbag)
اوقات نماز Goneshpur
اوقات نماز Rangpur
اوقات نماز Ālamnagar, (Alamnagar)
اوقات نماز Bihadpur
اوقات نماز Darsanar Bīl, (Darsanar Bil)
اوقات نماز Satgara
اوقات نماز Tājhāt, (Tajhat)
اوقات نماز Chānapāra, (Chanapara)
اوقات نماز Akelpur
اوقات نماز Deodoba
اوقات نماز Mistripara
اوقات نماز Jummapara
اوقات نماز Ganeshpur
اوقات نماز Kamal Kōchhna, (Kamal Kochhna)
اوقات نماز Pahari
اوقات نماز Dhāpkāthipāra, (Dhapkathipara)
اوقات نماز Sanmanipur
اوقات نماز Kukrul Bil
اوقات نماز Harirampur
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Darsan
اوقات نماز Jalkar
اوقات نماز Bara Rangpur
اوقات نماز Dimla
اوقات نماز Nāzir Digar, (Nazir Digar)
اوقات نماز Māhīganj, (Mahiganj)
اوقات نماز Khorda Tāmrot, (Khorda Tamrot)
اوقات نماز Birbhadra
اوقات نماز Purba Barabari
اوقات نماز Raghanāthput, (Raghanathput)
اوقات نماز Kukrul
اوقات نماز Pārbatipur, (Parbatipur)
اوقات نماز Ramgabinda
اوقات نماز Nilkāntha, (Nilkantha)
اوقات نماز Barabari
اوقات نماز Sheikhpāra, (Sheikhpara)
اوقات نماز Mandira Bil
اوقات نماز Bādiāpāra, (Badiapara)
اوقات نماز Bāhār Kāchhna, (Bahar Kachhna)
اوقات نماز Nagar Mirganj
اوقات نماز Chiklibhātā, (Chiklibhata)
اوقات نماز Ārāzi Dharmadās, (Arazi Dharmadas)
اوقات نماز Tamfat
اوقات نماز Damodarpur
اوقات نماز Pīrzābād, (Pirzabad)
اوقات نماز Debattar Tātuk, (Debattar Tatuk)
اوقات نماز Kachhna
اوقات نماز Khalisa Kuri Bil
اوقات نماز Durgapur
اوقات نماز Fatepur
اوقات نماز Monoharpur