اوقات نماز Gaibandha

BD / Rangpur Division / Gaibandha

جهت قبله Gaibandha

N E S W

جهت قبله Gaibandha

°276.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Gaibandha, Rangpur Division: °276.2 :جهت قطب نما °275.9 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gaibandha, Gaibandha District, Gaibandha Zila

اوقات نماز Kumedpur
اوقات نماز Ramnāthpur, (Ramnathpur)
اوقات نماز Khamar Balua
اوقات نماز Khāmār Bālua, (Khamar Balua)
اوقات نماز Putimari
اوقات نماز Kamabāri, (Kamabari)
اوقات نماز Bil Jāmira, (Bil Jamira)
اوقات نماز Monoharpur
اوقات نماز Jāmira, (Jamira)
اوقات نماز Nimdasherbhita
اوقات نماز Beltali Balua
اوقات نماز Taluk Jamira
اوقات نماز Kewābāri, (Kewabari)
اوقات نماز Khāmār Māhmudpur, (Khamar Mahmudpur)
اوقات نماز Goālbāri, (Goalbari)
اوقات نماز Khamar Mohammadpur
اوقات نماز Nakkato Kumārgari, (Nakkato Kumargari)
اوقات نماز Harinathpur
اوقات نماز Harinābāri, (Harinabari)
اوقات نماز Azrar Bil
اوقات نماز Gopālpur, (Gopalpur)
اوقات نماز Kumārgāri, (Kumargari)
اوقات نماز Simultali
اوقات نماز Chak Barul
اوقات نماز Raghunathpur
اوقات نماز Bhola Khopa
اوقات نماز Talua Ghorabandha
اوقات نماز Dhopadanga
اوقات نماز Kismat Durgapur
اوقات نماز Ramchandrapur
اوقات نماز Rāmpur, (Rampur)
اوقات نماز Chak Burail
اوقات نماز Balua
اوقات نماز Pabanāpur, (Pabanapur)
اوقات نماز Satgabra Bil
اوقات نماز Bara Ghorabandha
اوقات نماز Manipur
اوقات نماز Marādātia, (Maradatia)
اوقات نماز Kismat Gopalpur
اوقات نماز Arifkhan Basudebpur
اوقات نماز Krishnapur
اوقات نماز Alsir Bil
اوقات نماز Mordākhia, (Mordakhia)
اوقات نماز Horinar Bil
اوقات نماز Patua
اوقات نماز Dariba Bil
اوقات نماز Domargāchha, (Domargachha)
اوقات نماز Bara Mohanandapur
اوقات نماز Tindaha
اوقات نماز Uttar Haripur
اوقات نماز Pathandanga
اوقات نماز Phulbari
اوقات نماز Dākhia, (Dakhia)
اوقات نماز Rifaitpur
اوقات نماز Rāmpura, (Rampura)
اوقات نماز Rifāitpur Tāluk, (Rifaitpur Taluk)