اوقات نماز Sirajganj

BD / Rajshahi Division / Sirajganj

جهت قبله Sirajganj

N E S W

جهت قبله Sirajganj

°277.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Sirajganj, Rajshahi Division: °277.3 :جهت قطب نما °276.8 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sirajganj, Sirajganj District, Sirajganj Zila, Sirājganj District

اوقات نماز Rāghabbāria, (Raghabbaria)
اوقات نماز Koālgānti, (Koalganti)
اوقات نماز Āngārpāra, (Angarpara)
اوقات نماز Barahar
اوقات نماز Jāmtail, (Jamtail)
اوقات نماز Sālap, (Salap)