اوقات نماز Rājshāhi Division

BD / Rajshahi Division / Rājshāhi Division

جهت قبله Rājshāhi Division

N E S W

جهت قبله Rājshāhi Division

°276.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Rājshāhi Division, Rajshahi Division: °276.3 :جهت قطب نما °276 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rājshāhi Division, Rajshahi Division, Rajshahi, Rajshahi Bibhag, Râjshâhî, Rājshāhi, Rājshāhi Bibhag, rajasahi, rajasahi bibhaga, রাজশাহী, রাজশাহী বিভাগ

اوقات نماز Bhorendi
اوقات نماز Kānda, (Kanda)
اوقات نماز Ujjwalpur
اوقات نماز Khādāil, (Khadail)
اوقات نماز Sonarpāra, (Sonarpara)
اوقات نماز Lichampur
اوقات نماز Munāil, (Munail)
اوقات نماز Gandhabyapur
اوقات نماز Kāpāsgāri, (Kapasgari)
اوقات نماز Dakshin Tājpur, (Dakshin Tajpur)
اوقات نماز Uttar Srirōmpur, (Uttar Srirompur)
اوقات نماز Khāda, (Khada)
اوقات نماز Begunbāri, (Begunbari)
اوقات نماز Ārāzi Pānchgharia, (Arazi Panchgharia)
اوقات نماز Sālban, (Salban)
اوقات نماز Mithāpur, (Mithapur)
اوقات نماز Ujālpur, (Ujalpur)
اوقات نماز Uttar Syāmpur, (Uttar Syampur)
اوقات نماز Uttar Tajpur
اوقات نماز Dakshin Tāzpur, (Dakshin Tazpur)
اوقات نماز Hājipur, (Hajipur)
اوقات نماز Kānupur, (Kanupur)
اوقات نماز Punch
اوقات نماز Khādāilo, (Khadailo)
اوقات نماز Rahimpur
اوقات نماز Hākimpur, (Hakimpur)
اوقات نماز Nunuz
اوقات نماز Khoksābāri, (Khoksabari)
اوقات نماز Bhāndāripāra, (Bhandaripara)
اوقات نماز Hākimpur, (Hakimpur)
اوقات نماز Pākuria, (Pakuria)
اوقات نماز Jagpāra, (Jagpara)
اوقات نماز Ismāilpur, (Ismailpur)
اوقات نماز Chak Biala
اوقات نماز Rājpur, (Rajpur)
اوقات نماز Sarābāri, (Sarabari)
اوقات نماز Kasba Chakshābāj, (Kasba Chakshabaj)
اوقات نماز Pārra, (Parra)
اوقات نماز Kismat Pānchgharia, (Kismat Panchgharia)
اوقات نماز Chāmpādal, (Champadal)
اوقات نماز Naldānga, (Naldanga)
اوقات نماز Mūndpur, (Mundpur)
اوقات نماز Jhārgharia, (Jhargharia)
اوقات نماز Malahcha Ronchar
اوقات نماز Chak Gopināthpur, (Chak Gopinathpur)
اوقات نماز Gaharpu
اوقات نماز Āmatta, (Amatta)
اوقات نماز Mauza Pānchgharia, (Mauza Panchgharia)
اوقات نماز Jāmārganj, (Jamarganj)
اوقات نماز Chak Tāher, (Chak Taher)
اوقات نماز Rājkānda, (Rajkanda)
اوقات نماز Rukindipur
اوقات نماز Paharpur
اوقات نماز Chak Rukunpur
اوقات نماز Sāgorpur, (Sagorpur)
اوقات نماز Behārpur, (Beharpur)
اوقات نماز Rukunpur
اوقات نماز Kaichar Bil
اوقات نماز Chak Simāna, (Chak Simana)
اوقات نماز Sālukkuri, (Salukkuri)
اوقات نماز Gangōprosād, (Gangoprosad)
اوقات نماز Pashurāmpur, (Pashurampur)
اوقات نماز Roār, (Roar)
اوقات نماز Keshāil, (Keshail)
اوقات نماز Goālbhita, (Goalbhita)
اوقات نماز Gopālpur, (Gopalpur)
اوقات نماز Polsha
اوقات نماز Jagadishpur
اوقات نماز Chak Sandipur
اوقات نماز Thengapur
اوقات نماز Hāsta Basantapur, (Hasta Basantapur)
اوقات نماز Bhāndārpur, (Bhandarpur)
اوقات نماز Mānikpāra, (Manikpara)
اوقات نماز Khojāgāri, (Khojagari)
اوقات نماز Ādityapur, (Adityapur)
اوقات نماز Noyan Sahar
اوقات نماز Mājura, (Majura)
اوقات نماز Lāluhar, (Laluhar)
اوقات نماز Dharmapur
اوقات نماز Jagathnāgar, (Jagathnagar)
اوقات نماز Jalālpur, (Jalalpur)