اوقات نماز Pabna

BD / Rajshahi Division / Pabna

جهت قبله Pabna

N E S W

جهت قبله Pabna

°277.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Pabna, Rajshahi Division: °277.5 :جهت قطب نما °277.1 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pabna, Paabna Jela, Pabna District, Pabna Zila, pabana jela, পাবনা জেলা

اوقات نماز Naldaha
اوقات نماز Baksipur
اوقات نماز Haludbāria, (Haludbaria)
اوقات نماز Manoharpur
اوقات نماز Teligrām, (Teligram)
اوقات نماز Pār Chithalia, (Par Chithalia)
اوقات نماز Shānkhāripāra, (Shankharipara)
اوقات نماز Fārādpur, (Faradpur)
اوقات نماز Kolādi, (Koladi)
اوقات نماز Purba Rāghabpur, (Purba Raghabpur)
اوقات نماز Dogāchhi Fakīrpur, (Dogachhi Fakirpur)
اوقات نماز Srīpur, (Sripur)
اوقات نماز Hāpānia, (Hapania)
اوقات نماز Dubkola
اوقات نماز Pipri
اوقات نماز Mahādebpur, (Mahadebpur)
اوقات نماز Dubalia
اوقات نماز Munibpur
اوقات نماز Ārangābād, (Arangabad)
اوقات نماز Chomarpur
اوقات نماز Dari Bhāudānga, (Dari Bhaudanga)