اوقات نماز Natore

BD / Rajshahi Division / Natore

جهت قبله Natore

N E S W

جهت قبله Natore

°277.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Natore, Rajshahi Division: °277.1 :جهت قطب نما °276.7 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Natore, Natore District, Natore Zila

اوقات نماز Joāri, (Joari)
اوقات نماز Barāl River, (Baral River)
اوقات نماز Bari Chāpila, (Bari Chapila)
اوقات نماز Naopāra, (Naopara)
اوقات نماز Hālsa, (Halsa)
اوقات نماز Arjunpur
اوقات نماز Kumullo