اوقات نماز Chapai Nababganj

BD / Rajshahi Division / Chapai Nababganj

جهت قبله Chapai Nababganj

N E S W

جهت قبله Chapai Nababganj

°276.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Chapai Nababganj, Rajshahi Division: °276.4 :جهت قطب نما °276.1 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chapai Nababganj, Chapai Nababganj District, Chapai Nababganj Zila, Chapai Nawabganj, Nawabganj, Nawabganj District

اوقات نماز Chaitanpur
اوقات نماز Peergachi Chaitdnpur
اوقات نماز Guptamanik
اوقات نماز Rāninagar, (Raninagar)
اوقات نماز Arunbāri, (Arunbari)
اوقات نماز Diar Dhāinagar, (Diar Dhainagar)
اوقات نماز Kalyanpur
اوقات نماز Baro Maheshpur
اوقات نماز Polādānga, (Poladanga)
اوقات نماز Munsefpur
اوقات نماز Laughātā, (Laughata)
اوقات نماز Behula
اوقات نماز Chhota Maheshpur
اوقات نماز Poādangā, (Poadanga)
اوقات نماز Jhāmjāll Bil, (Jhamjall Bil)
اوقات نماز Monsefpur
اوقات نماز Mahipur
اوقات نماز Balihārpur, (Baliharpur)
اوقات نماز Nimāi Bīl, (Nimai Bil)
اوقات نماز Gauri Shankarpur
اوقات نماز Laoghāta, (Laoghata)
اوقات نماز Boālmāri Bīl, (Boalmari Bil)
اوقات نماز Bemarsi
اوقات نماز Sarjan
اوقات نماز Ilshamāri Bīl, (Ilshamari Bil)
اوقات نماز Ākhira, (Akhira)
اوقات نماز Krishnapur
اوقات نماز Bīl Guha, (Bil Guha)
اوقات نماز Farīdpur, (Faridpur)
اوقات نماز Madina
اوقات نماز Dhantala Bīl, (Dhantala Bil)
اوقات نماز Gāoha Bīl, (Gaoha Bil)
اوقات نماز Chak Kirti
اوقات نماز Zābri, (Zabri)
اوقات نماز Gosāinbāri, (Gosainbari)
اوقات نماز Nashipur
اوقات نماز Pukurtali
اوقات نماز Jāmbāria, (Jambaria)
اوقات نماز Chak Jagra
اوقات نماز Cabrātala, (Cabratala)
اوقات نماز Fatehpur
اوقات نماز Gorakshmanāihpur, (Gorakshmanaihpur)
اوقات نماز Chak Nādhra, (Chak Nadhra)
اوقات نماز Bānshbāriā Bīl, (Banshbaria Bil)