اوقات نماز Jamalpur

BD / Mymensingh Division / Jamalpur

جهت قبله Jamalpur

N E S W

جهت قبله Jamalpur

°276.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Jamalpur, Mymensingh Division: °276.6 :جهت قطب نما °276.3 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jamalpur, Jamalpur District, Jamalpur Jela, Jamalpur Zila, Jamālpur District, jamalapura jela, জামালপুর জেলা

اوقات نماز Sayampar
اوقات نماز Megharbari
اوقات نماز Bhaluka
اوقات نماز Kajaikata
اوقات نماز Dephlapara
اوقات نماز Rangal Kutsa
اوقات نماز Tarakandi
اوقات نماز Chinitala
اوقات نماز Purgasha Bil
اوقات نماز Uttar Balur Char
اوقات نماز Gobindapur
اوقات نماز Dakshin Balur Char
اوقات نماز Tanki
اوقات نماز Gobindi
اوقات نماز Kalia
اوقات نماز Dubai Bil
اوقات نماز Paschim Digreer Char
اوقات نماز Paschim Shibuttar
اوقات نماز Sadipati
اوقات نماز Ballabhpur
اوقات نماز Baher Char
اوقات نماز Char Gobindi
اوقات نماز Tankpara
اوقات نماز Melandaha Nāoghāta, (Melandaha Naoghata)
اوقات نماز Bailda Khal
اوقات نماز Madardaha Nadi