اوقات نماز Meherpur

BD / Khulna / Meherpur

جهت قبله Meherpur

N E S W

جهت قبله Meherpur

°277.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Meherpur, Khulna: °277.6 :جهت قطب نما °277.1 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Meherpur, Meherpur District, Meherpur Zila

اوقات نماز Islāmpur, (Islampur)
اوقات نماز Kaili Nadi
اوقات نماز Amjhupi
اوقات نماز Chhota Nadi
اوقات نماز Hijuli
اوقات نماز Raghunatpur
اوقات نماز Rājnagar, (Rajnagar)
اوقات نماز Sahar Bīl, (Sahar Bil)
اوقات نماز Bāgundah, (Bagundah)
اوقات نماز Kājla Nadi, (Kajla Nadi)
اوقات نماز Bunopāra, (Bunopara)
اوقات نماز Māyāmāri, (Mayamari)
اوقات نماز Bunopara
اوقات نماز Khoksa
اوقات نماز Chand Bīl, (Chand Bil)
اوقات نماز Kuchikhāli, (Kuchikhali)
اوقات نماز Dhapa
اوقات نماز Purān Mādnodānga, (Puran Madnodanga)
اوقات نماز Dāfarpur, (Dafarpur)
اوقات نماز Kadomtalakuoksa
اوقات نماز Bārādi, (Baradi)
اوقات نماز Jogindih
اوقات نماز Muminpur
اوقات نماز Chitla
اوقات نماز Kola
اوقات نماز Barsibāria, (Barsibaria)
اوقات نماز Kuchikhāli, (Kuchikhali)
اوقات نماز Agyani
اوقات نماز Pākuria, (Pakuria)
اوقات نماز Digal Kāndi, (Digal Kandi)
اوقات نماز Digalkāndi, (Digalkandi)
اوقات نماز Chhota Khāl, (Chhota Khal)
اوقات نماز Kalaidānga, (Kalaidanga)
اوقات نماز Basantāpur, (Basantapur)