اوقات نماز Kushtia

BD / Khulna / Kushtia

جهت قبله Kushtia

N E S W

جهت قبله Kushtia

°277.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Kushtia, Khulna: °277.6 :جهت قطب نما °277.1 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kushtia, Kushtia District, Kushtia Jela, Kushtia Zila, Kusthia, kustiya jela, কুষ্টিয়া জেলা

اوقات نماز Pragpu
اوقات نماز Gopinathpur
اوقات نماز Mehernagar
اوقات نماز Pragpur
اوقات نماز Matpāra, (Matpara)
اوقات نماز Osmānpur, (Osmanpur)
اوقات نماز Nangtā Nadi, (Nangta Nadi)
اوقات نماز Lakshmipur
اوقات نماز Magura
اوقات نماز Birampur
اوقات نماز Mallikpur
اوقات نماز Faridpur
اوقات نماز Chak Bānsbāria, (Chak Bansbaria)
اوقات نماز Putimari
اوقات نماز Kānkilādaha, (Kankiladaha)
اوقات نماز Jhutladānga, (Jhutladanga)
اوقات نماز Sutāil, (Sutail)
اوقات نماز Kursha
اوقات نماز Makerpur
اوقات نماز Mehernagar
اوقات نماز Aburi
اوقات نماز Keshabpur
اوقات نماز Mara Gang
اوقات نماز Bānsbāria, (Bansbaria)
اوقات نماز Baidyanathpur
اوقات نماز Nāudāpāra, (Naudapara)
اوقات نماز Asānnagar, (Asannagar)
اوقات نماز Ishalmari
اوقات نماز Chaudhuripāra, (Chaudhuripara)
اوقات نماز Bajitpur
اوقات نماز Shokcha
اوقات نماز Mohammadpur
اوقات نماز Gorai Nadi
اوقات نماز Sutāil, (Sutail)
اوقات نماز Mitan
اوقات نماز Lakshmipur
اوقات نماز Baro Boālia, (Baro Boalia)
اوقات نماز Hārgor, (Hargor)
اوقات نماز Naodāpāra, (Naodapara)
اوقات نماز Nadia
اوقات نماز Morbhanga
اوقات نماز Azimpur
اوقات نماز Parbholādānga, (Parbholadanga)