اوقات نماز Khulna Division

BD / Khulna / Khulna Division

جهت قبله Khulna Division

N E S W

جهت قبله Khulna Division

°278.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Khulna Division, Khulna: °278.7 :جهت قطب نما °278.1 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khulna Division, Khulna, Khulnâ, khulana, khulana bibhaga, খুলনা, খুলনা বিভাগ

اوقات نماز Kapālia, (Kapalia)
اوقات نماز Ārua, (Arua)
اوقات نماز Baruna
اوقات نماز Pānjia, (Panjia)
اوقات نماز Mādārdānga, (Madardanga)