اوقات نماز Khulna

BD / Khulna / Khulna

جهت قبله Khulna

N E S W

جهت قبله Khulna

°279.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Khulna, Khulna: °279.1 :جهت قطب نما °278.5 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khulna, Khulna District, Khulna Jela, Khulna Zila, khulana jela, খুলনা জেলা

اوقات نماز Surhikhāli, (Surhikhali)
اوقات نماز Pātnikhāli Khāl, (Patnikhali Khal)
اوقات نماز Chānnid Chak, (Channid Chak)
اوقات نماز Hātiārdānga, (Hatiardanga)
اوقات نماز Pātnikhāli, (Patnikhali)
اوقات نماز Kāthāltala Khāl, (Kathaltala Khal)
اوقات نماز Kheona
اوقات نماز Dakshin Bāinbāria, (Dakshin Bainbaria)
اوقات نماز Harinagar
اوقات نماز Amirpur
اوقات نماز Bhāndarpol, (Bhandarpol)
اوقات نماز Kāthāltala, (Kathaltala)
اوقات نماز Kisukāti Barabāri, (Kisukati Barabari)
اوقات نماز Uttar Bāinbāria, (Uttar Bainbaria)
اوقات نماز Khirol
اوقات نماز Kharia Dhemsākhāli, (Kharia Dhemsakhali)
اوقات نماز Dasbāria, (Dasbaria)
اوقات نماز Gohāilbāti, (Gohailbati)
اوقات نماز Sālikkhāli, (Salikkhali)
اوقات نماز Chandipur
اوقات نماز Bhāgbaha, (Bhagbaha)
اوقات نماز Bāmandānga, (Bamandanga)
اوقات نماز Moukhāli, (Moukhali)
اوقات نماز Karulia
اوقات نماز Salikkhali Khāl, (Salikkhali Khal)
اوقات نماز Fatehkāti, (Fatehkati)
اوقات نماز Bāliādānga, (Baliadanga)
اوقات نماز Sonākhāli, (Sonakhali)
اوقات نماز Kamalāpur, (Kamalapur)
اوقات نماز Kushodānga, (Kushodanga)
اوقات نماز Chak Harikāti, (Chak Harikati)