اوقات نماز Jessore

BD / Khulna / Jessore

جهت قبله Jessore

N E S W

جهت قبله Jessore

°278.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Jessore, Khulna: °278.4 :جهت قطب نما °277.9 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Jessore, Districte de Jessore, Dzhessor, Huyen Jessore, Huyện Jessore, Jessore District, Jessore Zila, jie suo er xian, josoru xian, jyswr, yasohara, yasora jela, yasora jila, Джессор, جیسور, যশোর জিলা, যশোর জেলা, যশোহর, ジョソール県, 杰索尔县

اوقات نماز Erenda
اوقات نماز Palasi
اوقات نماز Goaldah
اوقات نماز Rudrapur
اوقات نماز Rahmatpur
اوقات نماز Kalyandaha
اوقات نماز Rājbāri, (Rajbari)
اوقات نماز Nebugati
اوقات نماز Bāniabahu, (Baniabahu)
اوقات نماز Goāldaha, (Goaldaha)
اوقات نماز Bāsudebpur, (Basudebpur)
اوقات نماز Goālpara, (Goalpara)
اوقات نماز Sirili
اوقات نماز Itya
اوقات نماز Tentulia
اوقات نماز Dostapur
اوقات نماز Jalkar Rohita
اوقات نماز Karicha
اوقات نماز Rohita Bāsudebpur, (Rohita Basudebpur)
اوقات نماز Rupdia
اوقات نماز Nādra, (Nadra)
اوقات نماز Sirili Madanpur
اوقات نماز Bāgdob, (Bagdob)
اوقات نماز Pati
اوقات نماز Kodlāpāra, (Kodlapara)
اوقات نماز Mirzāpur, (Mirzapur)
اوقات نماز Kulipāsa, (Kulipasa)
اوقات نماز Sārāpol, (Sarapol)
اوقات نماز Berela
اوقات نماز Māidihār Bīl, (Maidihar Bil)
اوقات نماز Naoāpāra, (Naoapara)
اوقات نماز Sundra
اوقات نماز Khojālpur, (Khojalpur)
اوقات نماز Raghunāthpur, (Raghunathpur)
اوقات نماز Fārāsatpur, (Farasatpur)
اوقات نماز Khedāpāra, (Khedapara)
اوقات نماز Humātala, (Humatala)
اوقات نماز Ārāzi Gayespur, (Arazi Gayespur)
اوقات نماز Chānpātala, (Chanpatala)
اوقات نماز Bara Meghla
اوقات نماز Kāsimpur, (Kasimpur)
اوقات نماز Saranpur
اوقات نماز Kāsimnagar, (Kasimnagar)
اوقات نماز Gāngulia, (Gangulia)
اوقات نماز Padmapukuria
اوقات نماز Khariachi
اوقات نماز Maidia
اوقات نماز Māmudkāti, (Mamudkati)