اوقات نماز Chuadanga

BD / Khulna / Chuadanga

جهت قبله Chuadanga

N E S W

جهت قبله Chuadanga

°277.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Chuadanga, Khulna: °277.7 :جهت قطب نما °277.3 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chuadanga, Chuadanga District, Chuadanga Zila, Chuādānga District, cuyadana, cuyadanga, চুয়াডাঙা, চুয়াডাঙ্গা

اوقات نماز Nūnnagar, (Nunnagar)
اوقات نماز Belgachi
اوقات نماز Thākurpur Pār, (Thakurpur Par)
اوقات نماز Chuadanga
اوقات نماز Thākurpur, (Thakurpur)
اوقات نماز Kedārganj, (Kedarganj)
اوقات نماز Manikpāra, (Manikpara)
اوقات نماز Buzrukpāra, (Buzrukpara)
اوقات نماز Jāfarpur, (Jafarpur)
اوقات نماز Satgharia
اوقات نماز Daulatdia
اوقات نماز Gania
اوقات نماز Gārābāria, (Garabaria)
اوقات نماز Kulchāra, (Kulchara)
اوقات نماز Sumurdia
اوقات نماز Haidarpur
اوقات نماز Gopināthpur, (Gopinathpur)
اوقات نماز Tāltala, (Taltala)
اوقات نماز Rajapur
اوقات نماز Digri
اوقات نماز Gopālnagar, (Gopalnagar)
اوقات نماز Hārbāradi, (Harbaradi)
اوقات نماز Khājuria, (Khajuria)
اوقات نماز Gaidghāt, (Gaidghat)
اوقات نماز Mātikata, (Matikata)
اوقات نماز Bhengula
اوقات نماز Ālukdia, (Alukdia)
اوقات نماز Mākaldanga, (Makaldanga)
اوقات نماز Fengrāmāri, (Fengramari)
اوقات نماز Dingadaha
اوقات نماز Chāndpur, (Chandpur)
اوقات نماز Hazrāhāti, (Hazrahati)
اوقات نماز Monirampur
اوقات نماز Pirojkhālir Bīl, (Pirojkhalir Bil)
اوقات نماز Solgari
اوقات نماز Fakirpāra, (Fakirpara)
اوقات نماز Pirojkhāli, (Pirojkhali)
اوقات نماز Uzirpur
اوقات نماز Mānikdia, (Manikdia)
اوقات نماز Dinianathpur
اوقات نماز Khejurtala
اوقات نماز Ākandabāria, (Akandabaria)