اوقات نماز Bagerhat

BD / Khulna / Bagerhat

جهت قبله Bagerhat

N E S W

جهت قبله Bagerhat

°279.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Bagerhat, Khulna: °279.3 :جهت قطب نما °278.7 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bagerhat, Bagerhat District, Bagerhat Zila, Bāgerhāt District

اوقات نماز Jiadhara
اوقات نماز Gullsakhali
اوقات نماز Jiudhara
اوقات نماز Dhansagar Forest
اوقات نماز Amrabunia
اوقات نماز Mollar Hat
اوقات نماز Dnuodtian Range
اوقات نماز Jiadhara
اوقات نماز Gulishākhāli, (Gulishakhali)
اوقات نماز Dakshin Jiadhara
اوقات نماز Ghutar Khāl, (Ghutar Khal)
اوقات نماز Kharma Khāl, (Kharma Khal)
اوقات نماز Gabtali
اوقات نماز Kora Khāli Khāl, (Kora Khali Khal)
اوقات نماز Battala
اوقات نماز Guatala