اوقات نماز Tangail

BD / Dhaka / Tangail

جهت قبله Tangail

N E S W

جهت قبله Tangail

°277.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Tangail, Dhaka: °277.4 :جهت قطب نما °276.9 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tangail, Tangail District, Tangail Zila

اوقات نماز Savar
اوقات نماز Poshna
اوقات نماز Nāngaljora, (Nangaljora)
اوقات نماز Baldhi
اوقات نماز Kākdahara, (Kakdahara)
اوقات نماز Phulbāri, (Phulbari)
اوقات نماز Uthrāil Ālam, (Uthrail Alam)
اوقات نماز Bādua, (Badua)
اوقات نماز Konābāri, (Konabari)
اوقات نماز Hāsara, (Hasara)
اوقات نماز Kuturia
اوقات نماز Bara Bājupāra, (Bara Bajupara)
اوقات نماز Bānira, (Banira)
اوقات نماز Jainābāri, (Jainabari)
اوقات نماز Kharulia
اوقات نماز Dattagrām, (Dattagram)
اوقات نماز Sarāgi, (Saragi)
اوقات نماز Sona Kharulia
اوقات نماز Bhabānīpur, (Bhabanipur)
اوقات نماز Chārān, (Charan)
اوقات نماز Kāmanna, (Kamanna)
اوقات نماز Jhagraman
اوقات نماز Nischintapur
اوقات نماز Balla
اوقات نماز Pālkāra, (Palkara)
اوقات نماز Kāzibāri, (Kazibari)
اوقات نماز Kāmārthi, (Kamarthi)
اوقات نماز Simultia
اوقات نماز Pākutia, (Pakutia)
اوقات نماز Nanglai Nadi
اوقات نماز Tenguria
اوقات نماز Kharshila
اوقات نماز Surābāri, (Surabari)
اوقات نماز Singāir, (Singair)
اوقات نماز Baratiābāri, (Baratiabari)