اوقات نماز Rajbari

BD / Dhaka / Rajbari

جهت قبله Rajbari

N E S W

جهت قبله Rajbari

°277.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Rajbari, Dhaka: °277.9 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rajbari, Rajbari District, Rajbari Zila, Rājbāri District

اوقات نماز Dilālpur, (Dilalpur)
اوقات نماز Padamdi
اوقات نماز Kathurākandi, (Kathurakandi)
اوقات نماز Indurdi
اوقات نماز Banagrām, (Banagram)
اوقات نماز Tentulia
اوقات نماز Jābarkol, (Jabarkol)
اوقات نماز Farīdpur, (Faridpur)
اوقات نماز Sadāsibpur, (Sadasibpur)
اوقات نماز Gola Rāmdia, (Gola Ramdia)
اوقات نماز Bārādi, (Baradi)
اوقات نماز Pārkul Gohāilbāri, (Parkul Gohailbari)
اوقات نماز Rāypur, (Raypur)
اوقات نماز Durgābardi, (Durgabardi)
اوقات نماز Nārāyanpur, (Narayanpur)
اوقات نماز Sonāidānga, (Sonaidanga)
اوقات نماز Baharpur
اوقات نماز Chāmta, (Chamta)
اوقات نماز Bīl Pākuria, (Bil Pakuria)
اوقات نماز Deokol
اوقات نماز Thengābāri, (Thengabari)
اوقات نماز Bhar Rāmdia, (Bhar Ramdia)
اوقات نماز Kupdi
اوقات نماز Jadupur
اوقات نماز Iliskol
اوقات نماز Dakshinbāri, (Dakshinbari)
اوقات نماز Bhar Jābarkol, (Bhar Jabarkol)
اوقات نماز Gobindapur
اوقات نماز Ārāzi Nārāyanpur, (Arazi Narayanpur)
اوقات نماز Irsālbāri, (Irsalbari)
اوقات نماز Kursi
اوقات نماز Sonāikuri, (Sonaikuri)
اوقات نماز Syāmsundarpur, (Syamsundarpur)
اوقات نماز Beruli
اوقات نماز Bīl Bara, (Bil Bara)
اوقات نماز Harikol
اوقات نماز Pāturia, (Paturia)
اوقات نماز Bankur
اوقات نماز Khālkula, (Khalkula)
اوقات نماز Ārkāndi, (Arkandi)
اوقات نماز Hulail
اوقات نماز Bābultala, (Babultala)
اوقات نماز Nischintapur
اوقات نماز Pākālia, (Pakalia)
اوقات نماز Berādānga, (Beradanga)
اوقات نماز Madhupur
اوقات نماز Kāunnāir, (Kaunnair)
اوقات نماز Mitān, (Mitan)
اوقات نماز East Maukuri