اوقات نماز Narsingdi

BD / Dhaka / Narsingdi

جهت قبله Narsingdi

N E S W

جهت قبله Narsingdi

°278 :جهت قطب نما
جهت قبله Narsingdi, Dhaka: °278 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Narsingdi, Narsingdi District, Narsingdi Zila, Norshingdi, Nôrshingdi, narasindi, নরসিংদী

اوقات نماز Phuldi
اوقات نماز Nabua Char
اوقات نماز Letārba, (Letarba)
اوقات نماز Palashtali
اوقات نماز Māchhimnagar, (Machhimnagar)
اوقات نماز Saikār Char, (Saikar Char)
اوقات نماز Qāziāra, (Qaziara)
اوقات نماز Māliāra, (Maliara)
اوقات نماز Pāhārphuldi, (Paharphuldi)
اوقات نماز Khāg Char, (Khag Char)
اوقات نماز Seorātali, (Seoratali)
اوقات نماز Rānītāni, (Ranitani)
اوقات نماز Kāmālpur, (Kamalpur)
اوقات نماز Nandertek
اوقات نماز Srirāmpur, (Srirampur)
اوقات نماز Dakshin Gobindapur
اوقات نماز Josar
اوقات نماز Birāmpur, (Birampur)
اوقات نماز Tulātali, (Tulatali)
اوقات نماز Bhiti Khainkut
اوقات نماز Āgarpur, (Agarpur)
اوقات نماز Shāhāpur, (Shahapur)
اوقات نماز Āshārāmpur, (Asharampur)
اوقات نماز Nazarpur
اوقات نماز Bāhādurpur, (Bahadurpur)
اوقات نماز Srishtighar
اوقات نماز Methikānda, (Methikanda)
اوقات نماز Khainkut
اوقات نماز Manoharpur
اوقات نماز Chhutāband, (Chhutaband)
اوقات نماز Hāntubhānga, (Hantubhanga)
اوقات نماز Khalīlābād, (Khalilabad)
اوقات نماز Pachāboālia, (Pachaboalia)
اوقات نماز Mallikpur
اوقات نماز Faqīrer Char, (Faqirer Char)
اوقات نماز Marjāl, (Marjal)
اوقات نماز Merātali, (Meratali)
اوقات نماز Adiābād, (Adiabad)
اوقات نماز Itna
اوقات نماز Bāngālinagar, (Bangalinagar)