اوقات نماز Munshiganj

BD / Dhaka / Munshiganj

جهت قبله Munshiganj

N E S W

جهت قبله Munshiganj

°278.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Munshiganj, Dhaka: °278.3 :جهت قطب نما °277.8 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Munshiganj, Munshiganj District, Munshiganj Zila, munsiganja, মুন্সীগঞ্জ

اوقات نماز Kusumpur
اوقات نماز Brāhmankhola, (Brahmankhola)
اوقات نماز Chhātiāntali, (Chhatiantali)
اوقات نماز Khilgaon
اوقات نماز Chāmārdi, (Chamardi)
اوقات نماز Pānia, (Pania)
اوقات نماز Sondhārdia, (Sondhardia)
اوقات نماز Ichhāpur, (Ichhapur)
اوقات نماز Kānthāltali, (Kanthaltali)
اوقات نماز Kola
اوقات نماز Uttargaon
اوقات نماز Kānanisār, (Kananisar)
اوقات نماز Paschimpāra, (Paschimpara)
اوقات نماز Sinpāra, (Sinpara)
اوقات نماز Tājpur, (Tajpur)
اوقات نماز Thairgaon
اوقات نماز Bhabānipur, (Bhabanipur)
اوقات نماز Gaurīpur, (Gauripur)
اوقات نماز Santoshpāra, (Santoshpara)
اوقات نماز Purba Naopāra, (Purba Naopara)
اوقات نماز Chormarddan
اوقات نماز Rājdia, (Rajdia)
اوقات نماز Tantar
اوقات نماز Madhyapāra, (Madhyapara)
اوقات نماز Beltali
اوقات نماز Dakshin Chārigaon, (Dakshin Charigaon)
اوقات نماز Hātarpāra, (Hatarpara)
اوقات نماز Rakshitpāra, (Rakshitpara)
اوقات نماز Jainsār, (Jainsar)
اوقات نماز Pārāgaon, (Paragaon)
اوقات نماز Rujdi
اوقات نماز Pārābhumi, (Parabhumi)
اوقات نماز Bāherkuchi, (Baherkuchi)
اوقات نماز Nandankona
اوقات نماز Tingaon
اوقات نماز Jibsara
اوقات نماز Bāiosār, (Baiosar)
اوقات نماز Hāsārgaon, (Hasargaon)
اوقات نماز Siāldi, (Sialdi)
اوقات نماز Gayātala, (Gayatala)
اوقات نماز Kakāldi, (Kakaldi)
اوقات نماز Bhātimbhog, (Bhatimbhog)
اوقات نماز Pingnāli, (Pingnali)
اوقات نماز Bibandi
اوقات نماز Rasunia
اوقات نماز Ātpāra, (Atpara)
اوقات نماز Majidpur Dayhāta, (Majidpur Dayhata)
اوقات نماز Bara Pauldia
اوقات نماز Surpāra, (Surpara)
اوقات نماز Shāsangaon, (Shasangaon)
اوقات نماز Mālapdia, (Malapdia)
اوقات نماز Pāchaldia, (Pachaldia)
اوقات نماز Birtāra, (Birtara)
اوقات نماز Sālepur, (Salepur)
اوقات نماز Nimtali
اوقات نماز Karārbāg, (Kararbag)
اوقات نماز Māijgaon, (Maijgaon)