اوقات نماز Madaripur

BD / Dhaka / Madaripur

جهت قبله Madaripur

N E S W

جهت قبله Madaripur

°278.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Madaripur, Dhaka: °278.6 :جهت قطب نما °278 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Madaripur, Madaripur District, Madaripur Zila, Mādārīpur District

اوقات نماز Bolāir Char, (Bolair Char)
اوقات نماز Char Lakshmipur
اوقات نماز Lakshimipur
اوقات نماز Husnābad, (Husnabad)
اوقات نماز Sekhpur
اوقات نماز Dakshin Bāzitpur, (Dakshin Bazitpur)
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Chhota Dudhkhāli, (Chhota Dudhkhali)
اوقات نماز Char Nāchna, (Char Nachna)
اوقات نماز West Raghurāmpur, (West Raghurampur)
اوقات نماز Māhisher Char, (Mahisher Char)
اوقات نماز Chandrapur
اوقات نماز East Raghurāmpur, (East Raghurampur)
اوقات نماز North Dudhkhāli, (North Dudhkhali)
اوقات نماز Santoshpur
اوقات نماز Gaurbarddi
اوقات نماز Shekhpur