اوقات نماز Gazipur

BD / Dhaka / Gazipur

جهت قبله Gazipur

N E S W

جهت قبله Gazipur

°277.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Gazipur, Dhaka: °277.7 :جهت قطب نما °277.2 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gazipur, Gazipur District, Gazipur Zila

اوقات نماز Srīpur, (Sripur)
اوقات نماز Ujilāba, (Ujilaba)
اوقات نماز Gārāran, (Gararan)
اوقات نماز Lohāgāchh, (Lohagachh)
اوقات نماز Charbahar
اوقات نماز Tengra
اوقات نماز Pāchaltia, (Pachaltia)
اوقات نماز Patka
اوقات نماز Qadim Ghāzi Aran, (Qadim Ghazi Aran)
اوقات نماز Sātkhāmāir, (Satkhamair)
اوقات نماز Ghilāsāir, (Ghilasair)
اوقات نماز Dari Khozekhāni, (Dari Khozekhani)
اوقات نماز Kahetpāra, (Kahetpara)
اوقات نماز Kewa