اوقات نماز Faridpur

BD / Dhaka / Faridpur

جهت قبله Faridpur

N E S W

جهت قبله Faridpur

°278.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Faridpur, Dhaka: °278.1 :جهت قطب نما °277.6 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Faridpur, Faridpur District, Faridpur Jela, Faridpur Zila, Farīdpur District, pharidapura jela, ফরিদপুর জেলা

اوقات نماز Raghunandanpur
اوقات نماز Alipur
اوقات نماز Hābeli Rājāpur, (Habeli Rajapur)
اوقات نماز Badarpur
اوقات نماز Kabirpur
اوقات نماز Guha Lakshmipur
اوقات نماز Māmudpur, (Mamudpur)
اوقات نماز Farīdpur, (Faridpur)
اوقات نماز Jadunandanpur
اوقات نماز Nasibsāhi Bhelābāj, (Nasibsahi Bhelabaj)
اوقات نماز Sobhārāmpur, (Sobharampur)
اوقات نماز Berahimpur
اوقات نماز Satarakhāda, (Satarakhada)
اوقات نماز Murāridaha, (Muraridaha)
اوقات نماز Dhuldi Gobindapur
اوقات نماز Domrākāndi, (Domrakandi)
اوقات نماز Komarpur
اوقات نماز Kaijuri
اوقات نماز Deora
اوقات نماز Bīl Māmudpur, (Bil Mamudpur)
اوقات نماز Ādampur, (Adampur)
اوقات نماز Jnāndia, (Jnandia)
اوقات نماز Bhelābād, (Bhelabad)
اوقات نماز Dayārāmpur, (Dayarampur)
اوقات نماز Tulāgrām, (Tulagram)
اوقات نماز Char Krishnapur
اوقات نماز West Gangābardi, (West Gangabardi)
اوقات نماز East Rāmkāntapur, (East Ramkantapur)
اوقات نماز Pasora
اوقات نماز Samaspur
اوقات نماز Tepākhola, (Tepakhola)
اوقات نماز Purba Gangābardi, (Purba Gangabardi)
اوقات نماز Char Paschim Tepākhola, (Char Paschim Tepakhola)
اوقات نماز Gopālpur, (Gopalpur)
اوقات نماز Ramespur
اوقات نماز Char Madhya Tepākhola, (Char Madhya Tepakhola)