اوقات نماز Dhaka Division

BD / Dhaka / Dhaka Division

جهت قبله Dhaka Division

N E S W

جهت قبله Dhaka Division

°278 :جهت قطب نما
جهت قبله Dhaka Division, Dhaka: °278 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °10.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dhaka Division, Dhaka, Dhaka Zila, Dhâkâ, dhaka, dhaka bibhaga, ঢাকা, ঢাকা বিভাগ

اوقات نماز Barākura, (Barakura)
اوقات نماز Prānānātherbāri, (Prananatherbari)
اوقات نماز Purba Bhabānipur, (Purba Bhabanipur)
اوقات نماز Uttar Shyāmpur, (Uttar Shyampur)
اوقات نماز Sherpur
اوقات نماز Dakshin Dariāpur, (Dakshin Dariapur)
اوقات نماز Khalitākhāli, (Khalitakhali)
اوقات نماز Bansi River
اوقات نماز Karnapāra, (Karnapara)
اوقات نماز Chhota Balimehār, (Chhota Balimehar)
اوقات نماز Sāopāra, (Saopara)
اوقات نماز Ānandapur, (Anandapur)
اوقات نماز Rājār Noādda, (Rajar Noadda)
اوقات نماز Deopura
اوقات نماز Nātarpāra, (Natarpara)
اوقات نماز Fordnagar Pratham Khanda
اوقات نماز Genda
اوقات نماز Goālbāri, (Goalbari)
اوقات نماز Bara Balimehār, (Bara Balimehar)
اوقات نماز Baruigrām, (Baruigram)
اوقات نماز Dakshin Rāmnagar, (Dakshin Ramnagar)
اوقات نماز Rājiber Tek, (Rajiber Tek)
اوقات نماز Sankarpur
اوقات نماز Sarkarbāri, (Sarkarbari)
اوقات نماز Tiabāri, (Tiabari)
اوقات نماز Savar
اوقات نماز Kātlāpura, (Katlapura)
اوقات نماز Bāijuri, (Baijuri)
اوقات نماز Bardhanpāra, (Bardhanpara)
اوقات نماز Bārha, (Barha)
اوقات نماز Pānpāra, (Panpara)
اوقات نماز Binodbaid
اوقات نماز Rārhibāri, (Rarhibari)
اوقات نماز Dakshin Dattapāra, (Dakshin Dattapara)
اوقات نماز Imāmaddipur, (Imamaddipur)
اوقات نماز Majidpur
اوقات نماز Sutār Noādda, (Sutar Noadda)
اوقات نماز Bil Bāghil, (Bil Baghil)
اوقات نماز Dakshin Baktārpur, (Dakshin Baktarpur)
اوقات نماز Bardāil, (Bardail)
اوقات نماز Khanjankāti, (Khanjankati)
اوقات نماز Dakshin Rāmchandrapur, (Dakshin Ramchandrapur)
اوقات نماز Fulbāri, (Fulbari)
اوقات نماز Tatti
اوقات نماز Kāzir Chānda, (Kazir Chanda)
اوقات نماز Purba Gopālpur, (Purba Gopalpur)
اوقات نماز Dakshin Kānchanpur, (Dakshin Kanchanpur)
اوقات نماز Ārāpāra, (Arapara)
اوقات نماز Gerdda
اوقات نماز Aich Noādda, (Aich Noadda)
اوقات نماز Dagarmura
اوقات نماز Jāleswar, (Jaleswar)
اوقات نماز Ulāil, (Ulail)
اوقات نماز Swalpa Bhararia
اوقات نماز Chāutāil, (Chautail)
اوقات نماز Rājāsan, (Rajasan)
اوقات نماز Khidragati
اوقات نماز Bhātpāra, (Bhatpara)
اوقات نماز Porābāri, (Porabari)
اوقات نماز Sobhāpur, (Sobhapur)
اوقات نماز Dakshin Ulāil, (Dakshin Ulail)
اوقات نماز Chhota Amarpur
اوقات نماز Rājāghāt, (Rajaghat)
اوقات نماز Ghoradia
اوقات نماز Nayābāri, (Nayabari)
اوقات نماز Khāser Char Dwitiya Khanda, (Khaser Char Dwitiya Khanda)
اوقات نماز Bharari
اوقات نماز Jāmur Khidragati, (Jamur Khidragati)
اوقات نماز Chhota Kusiāra, (Chhota Kusiara)
اوقات نماز Madanpur
اوقات نماز Dhalla
اوقات نماز Malliker Tek
اوقات نماز Jāmsing, (Jamsing)
اوقات نماز Nāgar Char, (Nagar Char)
اوقات نماز Kirti Noādda, (Kirti Noadda)
اوقات نماز Tetuljhora
اوقات نماز Diābāri, (Diabari)
اوقات نماز Purba Bāsta, (Purba Basta)
اوقات نماز Dhaleshwari River
اوقات نماز Singair Bridge
اوقات نماز Gāndhārdia, (Gandhardia)
اوقات نماز Nandakhāli, (Nandakhali)
اوقات نماز Jāmur, (Jamur)
اوقات نماز Māmura, (Mamura)
اوقات نماز Rājār Bāg, (Rajar Bag)
اوقات نماز Jāmur Muchipāra, (Jamur Muchipara)
اوقات نماز Kulāsur, (Kulasur)
اوقات نماز Bādda, (Badda)
اوقات نماز Deogaon
اوقات نماز Sādhāpur, (Sadhapur)
اوقات نماز Bārakāir, (Barakair)
اوقات نماز Bara Kusiāra, (Bara Kusiara)
اوقات نماز Mīrer Tek, (Mirer Tek)
اوقات نماز Gājinda, (Gajinda)
اوقات نماز Tepākhola, (Tepakhola)
اوقات نماز Gerua
اوقات نماز Goāldi, (Goaldi)
اوقات نماز Khāser Char Pratham Khanda, (Khaser Char Pratham Khanda)
اوقات نماز Kandi Bailerpur
اوقات نماز Dharanda