اوقات نماز Khagrachhari

BD / Chittagong / Khagrachhari

جهت قبله Khagrachhari

N E S W

جهت قبله Khagrachhari

°279.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Khagrachhari, Chittagong: °279.2 :جهت قطب نما °278.6 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Khagrachhari, Chengmi, Khagrachari, Khagrachari District, Khagrachhari District, Khagrachhari Zila, Khagrāchari District, khagarachari, খাগড়াছড়ি

اوقات نماز Kāmābhānga, (Kamabhanga)