اوقات نماز Dhurung Area 2

BD / Chittagong / Dhurung Area 2

جهت قبله Dhurung Area 2

N E S W

جهت قبله Dhurung Area 2

°279.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Dhurung Area 2, Chittagong: °279.6 :جهت قطب نما °279 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dhurung Area 2

اوقات نماز Bibir Hat
اوقات نماز Pānchpukuria, (Panchpukuria)
اوقات نماز Dakhin Dhurang
اوقات نماز Dhurung Khāl, (Dhurung Khal)
اوقات نماز Chilnia Chāra, (Chilnia Chara)
اوقات نماز Lelāng, (Lelang)
اوقات نماز Ekhulia
اوقات نماز Daulatpur
اوقات نماز Bara Chhilania
اوقات نماز Daulatpur
اوقات نماز Dakhin Rāngāmātia, (Dakhin Rangamatia)
اوقات نماز Uttar Dhurung
اوقات نماز Sundarpur
اوقات نماز Suābil, (Suabil)
اوقات نماز Parial Chāri, (Parial Chari)
اوقات نماز Pātiālchari Khāl, (Patialchari Khal)
اوقات نماز Pātiāl Chari, (Patial Chari)
اوقات نماز Kāndirpāra, (Kandirpara)
اوقات نماز Sāhānagar, (Sahanagar)
اوقات نماز Pātiālchari Khāl, (Patialchari Khal)
اوقات نماز Hāidchakshin, (Haidchakshin)
اوقات نماز Bāramāsia, (Baramasia)
اوقات نماز Azimpur
اوقات نماز Damdama
اوقات نماز Pāttal Chara, (Pattal Chara)
اوقات نماز Suābil, (Suabil)
اوقات نماز Dharmachari Khāl, (Dharmachari Khal)
اوقات نماز Mandākini Khāl, (Mandakini Khal)
اوقات نماز Kittal Chāra, (Kittal Chara)
اوقات نماز Kālāpānia Khāl, (Kalapania Khal)
اوقات نماز Rāypur, (Raypur)
اوقات نماز Farādābād, (Faradabad)
اوقات نماز Pāindang, (Paindang)
اوقات نماز Hāidchakshia, (Haidchakshia)
اوقات نماز Manai Chhari Khāl, (Manai Chhari Khal)
اوقات نماز Purba Mandākin, (Purba Mandakin)
اوقات نماز Kutubchari Khāl, (Kutubchari Khal)
اوقات نماز Pāindang Khāl, (Paindang Khal)
اوقات نماز Hārwalchāri, (Harwalchari)