اوقات نماز Cox's Bazar

BD / Chittagong / Cox's Bazar

جهت قبله Cox's Bazar

N E S W

جهت قبله Cox's Bazar

°280.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Cox's Bazar, Chittagong: °280.7 :جهت قطب نما °280 :جهت واقعی °10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cox's Bazar, Cox's Bazar District, Cox's Bazar Zila, Cox’s Bāzār, Cox’s Bāzār District, Cox’s Bāzār Zila

اوقات نماز Gomātali, (Gomatali)
اوقات نماز Gomātali, (Gomatali)
اوقات نماز Gomātali, (Gomatali)
اوقات نماز Falchhari Khāl, (Falchhari Khal)
اوقات نماز Mana Khāl, (Mana Khal)
اوقات نماز Kahārghona, (Kaharghona)
اوقات نماز Gomāltali, (Gomaltali)
اوقات نماز Medi Khāl, (Medi Khal)
اوقات نماز Īdgaon Khāl, (Idgaon Khal)
اوقات نماز Ichākali, (Ichakali)
اوقات نماز Fasiākhāli, (Fasiakhali)
اوقات نماز Faisākhali, (Faisakhali)
اوقات نماز Ichākāli, (Ichakali)
اوقات نماز Pakkhāli, (Pakkhali)
اوقات نماز Kamarpāra, (Kamarpara)
اوقات نماز Larābog, (Larabog)
اوقات نماز Bahaltali
اوقات نماز Bariāpāra, (Bariapara)
اوقات نماز Napitkhāli, (Napitkhali)
اوقات نماز Dineshpur
اوقات نماز Pakhāli, (Pakhali)
اوقات نماز Ringbhang Reserved Forest
اوقات نماز Rāja Chāra, (Raja Chara)
اوقات نماز Boālkhāli, (Boalkhali)
اوقات نماز Napitkhali