اوقات نماز Chandpur

BD / Chittagong / Chandpur

جهت قبله Chandpur

N E S W

جهت قبله Chandpur

°278.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Chandpur, Chittagong: °278.8 :جهت قطب نما °278.2 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chandpur, Chandpur District, Chandpur Zila, Chāndpur District, Chāndpur Zila, camdapura, চাঁদপুর

اوقات نماز Khātrābiluāi, (Khatrabiluai)
اوقات نماز Dherra
اوقات نماز Sudhaia
اوقات نماز Nātehara, (Natehara)
اوقات نماز Subidpur
اوقات نماز Brahmanicho
اوقات نماز Mātāin, (Matain)
اوقات نماز Bālākhāl, (Balakhal)
اوقات نماز Hājīganj, (Hajiganj)
اوقات نماز Boāliuri Khāl, (Boaliuri Khal)
اوقات نماز Doālia, (Doalia)
اوقات نماز Pratāppur, (Pratappur)
اوقات نماز Rāndhanimura, (Randhanimura)
اوقات نماز Rāmchandrapur, (Ramchandrapur)
اوقات نماز Maisāid, (Maisaid)
اوقات نماز Qāzirgaon, (Qazirgaon)
اوقات نماز Jākani, (Jakani)
اوقات نماز Rāmpur, (Rampur)
اوقات نماز Bādda, (Badda)
اوقات نماز Betiāpāra, (Betiapara)
اوقات نماز Torāgar, (Toragar)
اوقات نماز Sādra, (Sadra)
اوقات نماز Srīnārāyanpur, (Srinarayanpur)
اوقات نماز Dākātia Char, (Dakatia Char)
اوقات نماز Sidla
اوقات نماز Gobindapur
اوقات نماز Mārāmura, (Maramura)
اوقات نماز Debipur
اوقات نماز Ālipur, (Alipur)
اوقات نماز Rāicho, (Raicho)
اوقات نماز Bāura, (Baura)
اوقات نماز Kordi
اوقات نماز Sātbāria, (Satbaria)
اوقات نماز Pyārāpur, (Pyarapur)
اوقات نماز Barakul
اوقات نماز Samaspur
اوقات نماز Kurali
اوقات نماز Uchanga
اوقات نماز Saīdpur, (Saidpur)
اوقات نماز Sonacho
اوقات نماز Suilpur
اوقات نماز Surangachāil, (Surangachail)
اوقات نماز Sonāimuri, (Sonaimuri)
اوقات نماز Kangāis, (Kangais)
اوقات نماز Kāijanga, (Kaijanga)
اوقات نماز Phulchua
اوقات نماز Rasūlpur, (Rasulpur)
اوقات نماز Sanna
اوقات نماز Bāniākāndi, (Baniakandi)
اوقات نماز Kondra
اوقات نماز Orpur
اوقات نماز Balia
اوقات نماز Uttali
اوقات نماز Kālocho, (Kalocho)
اوقات نماز Kāzirkhil, (Kazirkhil)
اوقات نماز Borkhāl, (Borkhal)
اوقات نماز Kāthāli, (Kathali)