اوقات نماز Patuakhali

BD / Barisāl / Patuakhali

جهت قبله Patuakhali

N E S W

جهت قبله Patuakhali

°279.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Patuakhali, Barisāl: °279.5 :جهت قطب نما °278.9 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Patuakhali, Patuakhali District, Patuakhali Zila, Patuākhāli District, Patuākhāli Zila

اوقات نماز Pasarbania
اوقات نماز Bahalgachhia
اوقات نماز Chhailabānia, (Chhailabania)
اوقات نماز Ballabhpur
اوقات نماز Dibuapura
اوقات نماز East Hetālia, (East Hetalia)
اوقات نماز Singrabania
اوقات نماز Kālikāpur, (Kalikapur)
اوقات نماز Nengāl, (Nengal)
اوقات نماز Dharmmapura
اوقات نماز Kesabpura
اوقات نماز Bhāserāb, (Bhaserab)
اوقات نماز Chārabania, (Charabania)
اوقات نماز Talbāria, (Talbaria)
اوقات نماز West Hetālia, (West Hetalia)
اوقات نماز South Birājala, (South Birajala)
اوقات نماز Pakshia
اوقات نماز Chomta
اوقات نماز Sankarpur
اوقات نماز Patuākhāli River, (Patuakhali River)
اوقات نماز Spirtala
اوقات نماز Sehakati
اوقات نماز Gerākhāli Mior Kānda, (Gerakhali Mior Kanda)
اوقات نماز Sārikkhāli, (Sarikkhali)
اوقات نماز Patuakhali
اوقات نماز West Bara Auliapur
اوقات نماز East Āuliapur, (East Auliapur)
اوقات نماز Chālitābania, (Chalitabania)
اوقات نماز Lakshmipur
اوقات نماز North Char Auliapur
اوقات نماز Lomobaria
اوقات نماز North Birājala, (North Birajala)
اوقات نماز Laukāti Kismat, (Laukati Kismat)
اوقات نماز Ballabh
اوقات نماز Choradonia
اوقات نماز Idrākpur, (Idrakpur)
اوقات نماز South Aariapur
اوقات نماز Gorakhāli, (Gorakhali)
اوقات نماز Hajikhāl Abad, (Hajikhal Abad)
اوقات نماز Tengrākhāli, (Tengrakhali)