اوقات نماز Barisal Division

BD / Barisāl / Barisal Division

جهت قبله Barisal Division

N E S W

جهت قبله Barisal Division

°279.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Barisal Division, Barisāl: °279.4 :جهت قطب نما °278.8 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barisal Division, Barisal, Barisâl, Barisāl, Barisāl Division, Borishal, barisala, barisala bibhaga, বরিশাল, বরিশাল বিভাগ

اوقات نماز Atākāti, (Atakati)
اوقات نماز North Nārānga, (North Naranga)
اوقات نماز Krishnakāti, (Krishnakati)
اوقات نماز Dudhal Mau
اوقات نماز Lakshmipāsa, (Lakshmipasa)
اوقات نماز Khairābād Nadi, (Khairabad Nadi)
اوقات نماز Pandab Nadi
اوقات نماز Dakshin Narangal
اوقات نماز Ārāibeki, (Araibeki)
اوقات نماز Chhota Hāmidpur, (Chhota Hamidpur)
اوقات نماز Bharpāsa, (Bharpasa)
اوقات نماز Pādrisibpur, (Padrisibpur)
اوقات نماز Dakshin Sādis, (Dakshin Sadis)
اوقات نماز Kānki, (Kanki)
اوقات نماز Āngāria, (Angaria)
اوقات نماز Kalaskāti, (Kalaskati)
اوقات نماز Rupasia
اوقات نماز Terapāra, (Terapara)
اوقات نماز Uttarkāti, (Uttarkati)
اوقات نماز Madhyambati
اوقات نماز Dumki Sātāni, (Dumki Satani)
اوقات نماز Phalāghar, (Phalaghar)
اوقات نماز Bara Hāmidpur, (Bara Hamidpur)
اوقات نماز Rājāpur, (Rajapur)
اوقات نماز Pārsibpur, (Parsibpur)
اوقات نماز Kshudrakāti, (Kshudrakati)
اوقات نماز Durgāpur, (Durgapur)
اوقات نماز Lebukhāli, (Lebukhali)
اوقات نماز Bhabānipur, (Bhabanipur)
اوقات نماز Arazi Nol Doani
اوقات نماز Bebāz, (Bebaz)
اوقات نماز Bākarganj, (Bakarganj)
اوقات نماز Rangasri
اوقات نماز Bara Puiāutha, (Bara Puiautha)