اوقات نماز Barguna

BD / Barisāl / Barguna

جهت قبله Barguna

N E S W

جهت قبله Barguna

°279.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Barguna, Barisāl: °279.7 :جهت قطب نما °279.1 :جهت واقعی °10.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barguna, Barguna District, Barguna Zila, Distretto di Barguna, Huyen Barguna, Huyện Barguna, baraguna jela, baraguna jila, bo er gu na xian, boruguna xian, shhrstan brgwnh, Баргуна, برگونا ضلع, شهرستان برگونه, ضلع برگونا, বরগুনা জিলা, বরগুনা জেলা, ボルグナ県, 博爾古納縣

اوقات نماز Bara Labangola
اوقات نماز Amrajuri
اوقات نماز Labangola Khāl, (Labangola Khal)
اوقات نماز Maitha
اوقات نماز Bansbunia
اوقات نماز Labangola
اوقات نماز Arguna
اوقات نماز Baraitala
اوقات نماز Gulbunia
اوقات نماز Chohta Labangola
اوقات نماز Pajrabhanga
اوقات نماز Kalirtabak
اوقات نماز Karaitala
اوقات نماز Korak
اوقات نماز Barguna Khāl, (Barguna Khal)
اوقات نماز Sonakhali
اوقات نماز Barguna
اوقات نماز Parir Khāl, (Parir Khal)
اوقات نماز Korak
اوقات نماز Lakurtala
اوقات نماز Hazarbigha
اوقات نماز Baliatali
اوقات نماز Napitkhali
اوقات نماز Khajurtala
اوقات نماز Jailkhana
اوقات نماز Haulinunia
اوقات نماز Bhutmara
اوقات نماز Sonatala
اوقات نماز Charakgachhia
اوقات نماز Haulibunia
اوقات نماز Charakgachhia
اوقات نماز Kalatala
اوقات نماز Lakurtala
اوقات نماز Pancha Kuraliar Khāl, (Pancha Kuraliar Khal)
اوقات نماز Urbunia