اوقات نماز Saint James

BB / Saint James / Saint James

جهت قبله Saint James

N E S W

جهت قبله Saint James

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint James, Saint James: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint James, Agios Iakovos, Parroquia de Saint James, Saint James prestegjeld, Sankta Jakobo, seinteujeimseu gyogu, sheng zhan mu si jiao qu, snt jymz barbadws, Άγιος Ιάκωβος, سنت جیمز، باربادوس, سینٹ جیمز، بارباڈوس, 聖詹姆斯教區, 세인트제임스 교구

اوقات نماز Endeavour
اوقات نماز Westmoreland
اوقات نماز Lion Castle Tenantry
اوقات نماز Deanes
اوقات نماز Lancaster
اوقات نماز Dukes
اوقات نماز The Rock
اوقات نماز Cheltenham
اوقات نماز White Hall
اوقات نماز Upper Carlton
اوقات نماز Scotland District
اوقات نماز Swanns
اوقات نماز Turners Hall Woods
اوقات نماز Greenwich
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Sion Hill
اوقات نماز The Whim
اوقات نماز Poreys Spring
اوقات نماز Plumtree
اوقات نماز Sedge Pond
اوقات نماز Mount Standfast
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Content
اوقات نماز Carlton
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Endeavour
اوقات نماز Turners Hall
اوقات نماز Warleigh
اوقات نماز Mount Misery
اوقات نماز Mangrove Pond
اوقات نماز The Garden
اوقات نماز Weston
اوقات نماز Mount All
اوقات نماز Rock Dundo
اوقات نماز The Hill
اوقات نماز Dunscombe
اوقات نماز Roebuck
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Blowers
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Porters
اوقات نماز Roebuck
اوقات نماز Apes Hill
اوقات نماز Read’s Bay, (Read's Bay)
اوقات نماز Alleynes Bay
اوقات نماز Haymans Factory
اوقات نماز Trents
اوقات نماز Lower Carlton
اوقات نماز Spring Head
اوقات نماز Gregg Farm
اوقات نماز Mangrove
اوقات نماز Bakers
اوقات نماز Blunts
اوقات نماز Mangrove
اوقات نماز Spring Head
اوقات نماز Farm Road
اوقات نماز Bakers
اوقات نماز Bennetts
اوقات نماز Seaview
اوقات نماز White Hill
اوقات نماز Mose Bottom
اوقات نماز Highclere
اوقات نماز Gibbs
اوقات نماز Sedge Pond
اوقات نماز Arch Hall
اوقات نماز Farmers
اوقات نماز Farmers
اوقات نماز Dunscombe
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Jamestown Park
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Gibbes Bay
اوقات نماز Spring Vale
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Hillaby
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Four Winds
اوقات نماز Poreys Spring
اوقات نماز The Hill
اوقات نماز Mount Hillaby
اوقات نماز Blowers
اوقات نماز Plumtree
اوقات نماز Lascelles
اوقات نماز Spring Vale
اوقات نماز Hillaby
اوقات نماز Apes Hill
اوقات نماز Endeavour
اوقات نماز Holetown
اوقات نماز Folkestone Park
اوقات نماز Content
اوقات نماز Haymans Factory
اوقات نماز Gregg Farm
اوقات نماز Mose Bottom
اوقات نماز Mount Hillaby
اوقات نماز Rock Dundo
اوقات نماز Seaview
اوقات نماز Mullins Bay
اوقات نماز Arch Hall
اوقات نماز Rock Hall