اوقات نماز Brčko

BA / Brčko / Brčko

جهت قبله Brčko

N E S W

جهت قبله Brčko

°132.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Brčko, Brčko: °132.9 :جهت قطب نما °136.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Brčko, Brcko, Akruga Brchko, Brchko, Brchko Distrikt, Brcko Boelgesi, Brcko District, Brcko Distrikt, Brcko Distrikt Bosne i Hercegovine, Brcko apygarda, Brcko distrikt, Brcko ringkond, Brcko-distriktet, Brckoi Koerzet, Brckoko Barrutia, Bruchko, Brčko Bölgesi, Brčko District, Brčko Distrikt, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Brčko apygarda, Brčko distrikt, Brčko ringkond, Brčko-distriktet, Brčkoko Barrutia, Brčkói Körzet, Distret ed Brcko, Distret ëd Brčko, Distretto di Brcko, Distretto di Brčko, District de Brcko, District de Brčko, Districte Brcko, Districte Brčko, Districte de Brcko, Districte de Brčko, Districtul Brcko, Districtul Brčko, Districtus Breucus, Distrik Brcko, Distrik Brčko, Distrikt Brcko, Distrikt Brčko, Distrikti i Brckos, Distrikti i Brçkos, Distrikto Brcko, Distrikto Brčko, Distrito Brcko, Distrito de Brcko, Distrito de Brčko, Dištrikt Brčko, Dystrykt Brczko, Okrug Brchko, Opstina Brcko, Opština Brčko, Quan Brcko, Quận Brčko, beuleuchiko haengjeong-gu, bu er qi ke te qu, buruchiko xing zheng qu, mhwz brzqw, Акруга Брчко, Брчко, Брчко Дистрикт, Бръчко, Округ Брчко, מחוז ברצקו, ضلع برچکو, ბრჩკოს ოლქი, ブルチコ行政区, 布爾奇科特區, 브르치코 행정구

اوقات نماز Kojići, (Kojici)
اوقات نماز Brezik
اوقات نماز Gabela
اوقات نماز Potočari, (Potocari)
اوقات نماز Krpići, (Krpici)
اوقات نماز Anići, (Anici)
اوقات نماز Begluk
اوقات نماز Šokčevići, (Sokcevici)
اوقات نماز Nikolići, (Nikolici)
اوقات نماز Travnjaci
اوقات نماز Tadići, (Tadici)
اوقات نماز Šumari, (Sumari)
اوقات نماز Antići, (Antici)
اوقات نماز Čađavac, (Cadavac)
اوقات نماز Buban
اوقات نماز Pejkovići, (Pejkovici)
اوقات نماز Gredice
اوقات نماز Stanišići, (Stanisici)
اوقات نماز Bradonjići, (Bradonjici)
اوقات نماز Kobilić, (Kobilic)
اوقات نماز Sombići, (Sombici)
اوقات نماز Marići, (Marici)
اوقات نماز Mijići, (Mijici)
اوقات نماز Petrići, (Petrici)
اوقات نماز Nikolići, (Nikolici)
اوقات نماز Grčica, (Grcica)
اوقات نماز Gabela
اوقات نماز Medići, (Medici)
اوقات نماز Smrdljivac
اوقات نماز Šumari, (Sumari)
اوقات نماز Simikići, (Simikici)
اوقات نماز Grčica, (Grcica)
اوقات نماز Zmajevac
اوقات نماز Blizna
اوقات نماز Gavrilovići, (Gavrilovici)
اوقات نماز Ristići, (Ristici)
اوقات نماز Miladice
اوقات نماز Delina Ravan
اوقات نماز Stanovi
اوقات نماز Gredica
اوقات نماز Omerbegovača, (Omerbegovaca)
اوقات نماز Božići, (Bozici)
اوقات نماز Dizdaruša, (Dizdarusa)
اوقات نماز Zabunovac
اوقات نماز Bunarić, (Bunaric)
اوقات نماز Ćirkovići, (Cirkovici)
اوقات نماز Vranovača, (Vranovaca)
اوقات نماز Blagojevića Han, (Blagojevica Han)
اوقات نماز Panići, (Panici)
اوقات نماز Krušik, (Krusik)
اوقات نماز Goričkići, (Gorickici)
اوقات نماز Novo Brčko, (Novo Brcko)
اوقات نماز Rijeka
اوقات نماز Šumari, (Sumari)
اوقات نماز Brčko, (Brcko)
اوقات نماز Sandići, (Sandici)
اوقات نماز Rijeka
اوقات نماز Šankuša, (Sankusa)
اوقات نماز Panići, (Panici)
اوقات نماز Majur
اوقات نماز Baltići, (Baltici)
اوقات نماز Grujići, (Grujici)
اوقات نماز Orlaši, (Orlasi)
اوقات نماز Priori