اوقات نماز Zardab Rayon

AZ / Zərdab / Zardab Rayon

جهت قبله Zardab Rayon

N E S W

جهت قبله Zardab Rayon

°196.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Zardab Rayon, Zərdab: °196.2 :جهت قطب نما °202 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zardab Rayon, Zardab, Zardab Rayonu, Zardobskij Rajon, Zardobskiy Rayon, Zərdab, Zərdab Rayonu, Зардобский Район

اوقات نماز Velikhanly
اوقات نماز Dali-Kushchu
اوقات نماز Qoşaoba, (Qosaoba)
اوقات نماز Zardob
اوقات نماز Aşağı Şirvan Kollektoru, (Asagi Sirvan Kollektoru)