اوقات نماز Zaqatala Rayon

AZ / Zaqatala / Zaqatala Rayon

جهت قبله Zaqatala Rayon

N E S W

جهت قبله Zaqatala Rayon

°191.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Zaqatala Rayon, Zaqatala: °191.8 :جهت قطب نما °198 :جهت واقعی °1-6.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zaqatala Rayon, Zakatal'skiy Rayon, Zakatal’skiy Rayon, Zaqatala, Zaqatala Rayonu

اوقات نماز Urochishche Farzevan
اوقات نماز Urochishche Arablu
اوقات نماز Aşağı Tala, (Asagi Tala)
اوقات نماز Urochishche Farzevanmesha
اوقات نماز Muxax
اوقات نماز Urochishche Varana
اوقات نماز Chokakoba
اوقات نماز Yuxarı Tala, (Yuxari Tala)
اوقات نماز Beyukchay
اوقات نماز Bazar
اوقات نماز Qovaqlı Ayrığı, (Qovaqli Ayrigi)