اوقات نماز Zangilan Rayon

AZ / Zǝngilan / Zangilan Rayon

جهت قبله Zangilan Rayon

N E S W

جهت قبله Zangilan Rayon

°194.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Zangilan Rayon, Zǝngilan: °194.8 :جهت قطب نما °200.3 :جهت واقعی °1-5.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zangilan Rayon, Zangelanskiy Rayon, Zangilan Rayonu, Zǝngilan, Zəngilan Rayonu

اوقات نماز Zangilan
اوقات نماز Qıraq Muşlan, (Qiraq Muslan)
اوقات نماز Melikli
اوقات نماز Təkağac Dağ, (Takagac Dag)
اوقات نماز Malatkeşin, (Malatkesin)
اوقات نماز Ağ Oyuq, (Ag Oyuq)
اوقات نماز Zangelan
اوقات نماز Udgyun
اوقات نماز Ichari Mushlan
اوقات نماز Genlik
اوقات نماز Saqqızdibi Ayrıq, (Saqqizdibi Ayriq)
اوقات نماز Yazı Düzu Ayrıq, (Yazi Duzu Ayriq)
اوقات نماز Üçdərəsi Ayrıq, (Ucdarasi Ayriq)
اوقات نماز Sarıqışlaq, (Sariqislaq)
اوقات نماز Shafibeyli