اوقات نماز Yardymli Rayon

AZ / Yardımlı / Yardymli Rayon

جهت قبله Yardymli Rayon

N E S W

جهت قبله Yardymli Rayon

°199.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Yardymli Rayon, Yardımlı: °199.4 :جهت قطب نما °204.9 :جهت واقعی °1-5.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Yardymli Rayon, Vergyaduzskiy Rayon, Yardimli, Yardimli Rayonu, Yardymlinskiy Rayon, Yardymly Rayonu, Yardımlı, Yardımlı Rayonu

اوقات نماز Tashkend
اوقات نماز Yardımlı, (Yardimli)
اوقات نماز Mişkireyn, (Miskireyn)
اوقات نماز Qabaqdibi
اوقات نماز Dellyakli
اوقات نماز Bozayran
اوقات نماز Velikhanly
اوقات نماز Kergyady
اوقات نماز Ostayır, (Ostayir)
اوقات نماز Qızılqaya Dağ, (Qizilqaya Dag)
اوقات نماز Gavran
اوقات نماز Deryavar
اوقات نماز Asadabad
اوقات نماز Alçabulaq, (Alcabulaq)
اوقات نماز Ugash
اوقات نماز Sirakoda
اوقات نماز Urakeran
اوقات نماز Shilavengya
اوقات نماز Osnakeran