اوقات نماز Xocalı Rayonu

AZ / Xocalı / Xocalı Rayonu

جهت قبله Xocalı Rayonu

N E S W

جهت قبله Xocalı Rayonu

°194.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Xocalı Rayonu, Xocalı: °194.1 :جهت قطب نما °199.8 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Xocalı Rayonu, Xocali Rayonu, Askeranskiy Rayon, Stepanakert Rayonu, Stepanakertskiy Rayon, Xocali, Xocalı

اوقات نماز Xankandi
اوقات نماز Khalifali-Chay
اوقات نماز Xankandi
اوقات نماز Xanyurdu
اوقات نماز Kirkidzhan
اوقات نماز Khanbagy
اوقات نماز Fakhlul
اوقات نماز Dzhamillu
اوقات نماز Fakhlul
اوقات نماز Dashushen
اوقات نماز Khalifali-Chay
اوقات نماز Canhəsən Ayrığı, (Canhasan Ayrigi)
اوقات نماز Khanbagy
اوقات نماز Malybeyli
اوقات نماز İstisu Ayrığı, (Istisu Ayrigi)
اوقات نماز Kirkidzhan
اوقات نماز Malybeyli
اوقات نماز Dzhamillu
اوقات نماز Xanyurdu
اوقات نماز Traket
اوقات نماز İstisu Ayrığı, (Istisu Ayrigi)
اوقات نماز Canhəsən Ayrığı, (Canhasan Ayrigi)
اوقات نماز Ballıca, (Ballica)
اوقات نماز Ballıca, (Ballica)
اوقات نماز Dashushen
اوقات نماز Ağçay, (Agcay)
اوقات نماز Dzhangasan