اوقات نماز Ujar Rayon

AZ / Ucar / Ujar Rayon

جهت قبله Ujar Rayon

N E S W

جهت قبله Ujar Rayon

°196 :جهت قطب نما
جهت قبله Ujar Rayon, Ucar: °196 :جهت قطب نما °201.9 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ujar Rayon, Ucar, Ucar Rayonu, Udzharskiy Rayon, Ujar Rayonu

اوقات نماز Boyat
اوقات نماز Bağban, (Bagban)
اوقات نماز Çiyni, (Ciyni)