اوقات نماز Tovuz Rayon

AZ / Tovuz / Tovuz Rayon

جهت قبله Tovuz Rayon

N E S W

جهت قبله Tovuz Rayon

°190.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Tovuz Rayon, Tovuz: °190.1 :جهت قطب نما °196.1 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tovuz Rayon, Tauzskiy Rayon, Tovuz, Tovuz Rayonu

اوقات نماز Urri Hogher
اوقات نماز Aran
اوقات نماز Aşrallar, (Asrallar)