اوقات نماز Sumqayit City

AZ / Sumqayit / Sumqayit City

جهت قبله Sumqayit City

N E S W

جهت قبله Sumqayit City

°200.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Sumqayit City, Sumqayit: °200.4 :جهت قطب نما °206.4 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sumqayit City, Sumqayit, Sumqayit Sahari, Sumqayıt Şəhəri

اوقات نماز Sumqayıtçay, (Sumqayitcay)
اوقات نماز Sumqayıt, (Sumqayit)
اوقات نماز Sarıqayabaşı Burnu, (Sariqayabasi Burnu)