اوقات نماز Siazan Rayon

AZ / Siyǝzǝn / Siazan Rayon

جهت قبله Siazan Rayon

N E S W

جهت قبله Siazan Rayon

°198.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Siazan Rayon, Siyǝzǝn: °198.5 :جهت قطب نما °204.6 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Siazan Rayon, Siyazan Rayonu, Siyǝzǝn, Siyəzən Rayonu

اوقات نماز Qaraçay, (Qaracay)
اوقات نماز Dere-Zorat
اوقات نماز Luyri Dağı, (Luyri Dagi)
اوقات نماز Gora Kyzylgyulik
اوقات نماز Korbulaq
اوقات نماز Yuxarı Korbulaq Ayrığı, (Yuxari Korbulaq Ayrigi)