اوقات نماز Şuşa Rayonu

AZ / Shusha / Şuşa Rayonu

جهت قبله Şuşa Rayonu

N E S W

جهت قبله Şuşa Rayonu

°194.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Şuşa Rayonu, Shusha: °194.1 :جهت قطب نما °199.7 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Şuşa Rayonu, Susa Rayonu, Shusha, Shusha Rayonu, Shushi Shrjan, Shushinskiy Rayon, Susa, Susi Srjan, Şuşa, Շուշի Շրջան

اوقات نماز Qurbankəsilən Dağ, (Qurbankasilan Dag)
اوقات نماز Hacıqaya Ayrığı, (Haciqaya Ayrigi)
اوقات نماز Turşsu, (Turssu)
اوقات نماز Maralqaçan Ayrığı, (Maralqacan Ayrigi)
اوقات نماز Lısaqor Aşırımı, (Lisaqor Asirimi)
اوقات نماز Lisaya Gora Lerr
اوقات نماز Turşsu, (Turssu)
اوقات نماز İrçan, (Ircan)
اوقات نماز Buğadaş Dağ, (Bugadas Dag)
اوقات نماز Khrebet Dyuzage
اوقات نماز Göytala, (Goytala)
اوقات نماز Tsaxkadzor
اوقات نماز Çiçəkli Ayrığı, (Cicakli Ayrigi)
اوقات نماز Köhnəkənd, (Kohnakand)