اوقات نماز Shaki city

AZ / Shaki City / Shaki city

جهت قبله Shaki city

N E S W

جهت قبله Shaki city

°193.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Shaki city, Shaki City: °193.5 :جهت قطب نما °199.7 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shaki city, Saki, Saki Sahari, Shaki City, Şǝki, Şəki, Şəki Şəhəri

اوقات نماز Sheki
اوقات نماز Kyshlak
اوقات نماز Quruçay Ayrığı, (Qurucay Ayrigi)
اوقات نماز Zoğallıq Ayrığı, (Zogalliq Ayrigi)
اوقات نماز Ağcaqayın Dağı, (Agcaqayin Dagi)
اوقات نماز Baltalı Ayrığı, (Baltali Ayrigi)
اوقات نماز Salynchakh
اوقات نماز Qoxmuq
اوقات نماز Dzhumachay