اوقات نماز Samukh Rayon

AZ / Samux / Samukh Rayon

جهت قبله Samukh Rayon

N E S W

جهت قبله Samukh Rayon

°191.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Samukh Rayon, Samux: °191.9 :جهت قطب نما °198 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Samukh Rayon, Samux, Samux Rayonu

اوقات نماز Yukhary Karasakkal
اوقات نماز Gyandzhachay
اوقات نماز Qırmızı Samux, (Qirmizi Samux)