اوقات نماز Shamakhi Rayon

AZ / Şamaxı / Shamakhi Rayon

جهت قبله Shamakhi Rayon

N E S W

جهت قبله Shamakhi Rayon

°198.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Shamakhi Rayon, Şamaxı: °198.1 :جهت قطب نما °204 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shamakhi Rayon, Samaxi, Samaxi Rayonu, Shamakhy Rayonu, Shemakhinskiy Rayon, Şamaxı, Şamaxı Rayonu

اوقات نماز Boyat
اوقات نماز Kələxana Ayrığı, (Kalaxana Ayrigi)
اوقات نماز Sabir
اوقات نماز Çarhan, (Carhan)
اوقات نماز Şəhriyar, (Sahriyar)
اوقات نماز Adnalı, (Adnali)