اوقات نماز Sabirabad Rayon

AZ / Sabirabad / Sabirabad Rayon

جهت قبله Sabirabad Rayon

N E S W

جهت قبله Sabirabad Rayon

°199 :جهت قطب نما
جهت قبله Sabirabad Rayon, Sabirabad: °199 :جهت قطب نما °204.8 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sabirabad Rayon, Sabirabad, Sabirabad Rayonu, Sabirabadskiy Rayon

اوقات نماز Karayevkend
اوقات نماز Khalfali
اوقات نماز Çolpı, (Colpi)