اوقات نماز Saatly Rayon

AZ / Saatlı / Saatly Rayon

جهت قبله Saatly Rayon

N E S W

جهت قبله Saatly Rayon

°198.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Saatly Rayon, Saatlı: °198.5 :جهت قطب نما °204.2 :جهت واقعی °1-5.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saatly Rayon, Saatli, Saatli Rayonu, Saatlinskiy Rayon, Saatly Rayonu, Saatlı, Saatlı Rayonu

اوقات نماز Yevdokimovka
اوقات نماز Golovinovka
اوقات نماز Oxçuqobu gölu, (Oxcuqobu golu)
اوقات نماز Sağsahil kanalı, (Sagsahil kanali)
اوقات نماز Çala gölu, (Cala golu)
اوقات نماز Bayramovka