اوقات نماز Qubadli Rayon

AZ / Qubadlı / Qubadli Rayon

جهت قبله Qubadli Rayon

N E S W

جهت قبله Qubadli Rayon

°194.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Qubadli Rayon, Qubadlı: °194.3 :جهت قطب نما °199.8 :جهت واقعی °1-5.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Qubadli Rayon, Kubatlinskiy Rayon, Qubadli, Qubadly Rayonu, Qubadlı

اوقات نماز Qaraquzey Dağı, (Qaraquzey Dagi)
اوقات نماز Qubadlı, (Qubadli)
اوقات نماز Gyudaklyar
اوقات نماز Yuxarı Xocamsaqlı, (Yuxari Xocamsaqli)
اوقات نماز Poladlı, (Poladli)
اوقات نماز Demirchilyar
اوقات نماز K’ashuni, (K'ashuni)
اوقات نماز Aşağı Xocamsaqlı, (Asagi Xocamsaqli)
اوقات نماز Laçın Dağı, (Lacin Dagi)
اوقات نماز Dondarlı, (Dondarli)
اوقات نماز Qarağaç Ayrığı, (Qaragac Ayrigi)
اوقات نماز Mehrili
اوقات نماز İldırım Dağı, (Ildirim Dagi)
اوقات نماز Khodzham Saqly
اوقات نماز Tarovlu
اوقات نماز Mahmudlu
اوقات نماز Zor
اوقات نماز Saray
اوقات نماز Myuskanly
اوقات نماز Khanaka