اوقات نماز Quba Rayon

AZ / Quba / Quba Rayon

جهت قبله Quba Rayon

N E S W

جهت قبله Quba Rayon

°196.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Quba Rayon, Quba: °196.7 :جهت قطب نما °202.8 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Quba Rayon, Kubinskiy Rayon, Quba, Quba Rayonu

اوقات نماز Gora Sukhyub-Kayasi
اوقات نماز Gülanlıq Dağı, (Gulanliq Dagi)
اوقات نماز Söhübqayası Ayrığı, (Sohubqayasi Ayrigi)
اوقات نماز Polad Bulaq
اوقات نماز Syukhyub
اوقات نماز Dalıqaya, (Daliqaya)
اوقات نماز Poladdağ Ayrığı, (Poladdag Ayrigi)
اوقات نماز Pulut Dağı, (Pulut Dagi)
اوقات نماز Qarabulaq
اوقات نماز Gora Budug
اوقات نماز Kələtaxta Bulaq, (Kalataxta Bulaq)
اوقات نماز Söhübqaladibi Bulaq, (Sohubqaladibi Bulaq)
اوقات نماز Dəyirmandüzü Ayrığı, (Dayirmanduzu Ayrigi)
اوقات نماز Dağüstü, (Dagustu)
اوقات نماز Əlməmməddağ Ayrığı, (Almammaddag Ayrigi)
اوقات نماز Çadarbalıç Dağı, (Cadarbalic Dagi)
اوقات نماز İstisu Ayrığı, (Istisu Ayrigi)
اوقات نماز Buduq
اوقات نماز Qam Qam Bulaq
اوقات نماز Zıxır, (Zixir)
اوقات نماز Qayadibi Bulaqı, (Qayadibi Bulaqi)